Bepaal het effect van een groenmaatregel op een bepaalde locatie. De analyse-functie van de Groentool is vooral bedoeld voor aanleg en heraanleg van openbaar domein in de bebouwde kom. Voor grotere groengebieden kunnen de teksten bij thema's en maatregelen zeker inspiratie bieden, maar is een andere manier van interpreteren en afwegen aangewezen.

Selectie van de locatie op kaart.

Gebruik het icoon om polygonen op de kaart te tekenen. Voor het beste resultaat bakent u best het gebied waarin u geïnteresseerd bent zo exact mogelijk af. Voor analyses op straatniveau selecteert u best slechts een minimale buffer rondom de straat mee.

Log in als u uw analyse wil bewaren!

Huidige situatie

Suggestie groenmaatregelen  

Selectie van groenmaatregel(en).

Impact van de groenmaatregel op het geselecteerd gebied (0-20).
(20 = Maximale impact: Maatregel met maximaal effect in een gebied waar er actueel een grote uitdaging is en de maatregel 100% inzetbaar is)

Biodiversiteit

CO2 opname

Geluid

Luchtkwaliteit

Recreatie en nabijheid

Hittestress

Waterhuishouding