Functioneel Groen - Groenmaatregelen

Rond groen in de stad verdienen volgende algemene vuistregels de aandacht. Uitgebreide informatie is in de beschrijving van elke afzonderlijke maatregel te vinden.
Toon vuistregels

Bron: Antwerpen

Groendaken:

Gezien de beperkte vrije ruimte in de stad is het interessant om ook daken en gevels te gebruiken om te vergroenen. Groen op daken kan een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de stad, aan de buffering van regenwater en aan de hitte-stress. Bovendien zorgt een groendak ook voor een aangenamer binnenklimaat, vooral in de zomer.

Dit komt omdat groendaken neerslag langer vasthouden en vertraagd afvoeren, wat leidt tot een verbeterde waterhuishouding. Groendaken warmen minder op dan gewone daken en door het vasthouden van neerslag kan het dak via verdamping meer afkoelen. Dit verlaagt de hittestress onder het dak en in de directe omgeving van het groendak. Groendaken dragen door zowel geluidsisolatie voor het gebouw zelf als absorptie van omgevingsgeluid bij tot een verbeterd geluidsklimaat. Afhankelijk van de aanwezige planten kan een extensief groendak ook bijdragen tot biodiversiteit en koolstofopslag.

Extensief groendak:

We onderscheiden verschillende soorten groendaken waarvan de effecten worden berekend. Extensieve groendaken zijn licht en vragen nauwelijks onderhoud. Zowel platte als hellende daken komen in aanmerking. De begroeiing bestaat uit mos, vetkruiden en/of andere kruidachtigen, meestal in een combinatie van een zestal verschillende soorten. De daken hebben een grondlaag van minimaal 5 cm en maximaal 15 cm dik.

Extensieve groendaken zijn in een stedelijke omgeving een interessante en haalbare groenmaatregel voor zowel bestaande gebouwen als nieuwbouw.

Thema Score
Hittestress 1
Luchtkwaliteit - achtergrond 0
Luchtkwaliteit - canyon 0
Luchtkwaliteit - buffer 0
Geluid 4
CO2 opname 1
Biodiversiteit 1
Waterhuishouding 3
Recreatie en nabijheid 0
Legende Hittestress
Waarde Classificatie Hittestressreductie
0 Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar
1 -0.5 tot 0�C Erg klein
2 -0.5�C Klein
3 -1�C Gemiddeld
4 -1.5�C Sterk
5 -2�C Zeer sterk